Dodaj ofertę

Oferty z kategorii: Części do odkurzaczy

Widok:
Filtrowanie:
Lokalizacja:
Brak ofert.
Popularne
Database (default) 0.009786 s
440.2656 kB
Benchmark Min Max Average Total
SELECT `config_group_name`, `config_key`, `config_value` FROM `config` ORDER BY `config_group_name` ASC, `config_key` ASC (8)
0.000063 s
0.000118 s
0.000091 s
0.000726 s
11.1328 kB
12.0547 kB
11.2568 kB
90.0547 kB
SELECT `session_id` FROM `sessions` WHERE `session_id` = '599b4f76ec8247-07382947' LIMIT 1 (1)
0.000114 s
0.000114 s
0.000114 s
0.000114 s
2.1641 kB
2.1641 kB
2.1641 kB
2.1641 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `document_placements` (1)
0.000233 s
0.000233 s
0.000233 s
0.000233 s
4.2344 kB
4.2344 kB
4.2344 kB
4.2344 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `documents` (1)
0.000181 s
0.000181 s
0.000181 s
0.000181 s
4.7266 kB
4.7266 kB
4.7266 kB
4.7266 kB
SELECT `document`.`document_id` AS `document:document_id`, `document`.`document_title` AS `document:document_title`, `document`.`document_content` AS `document:document_content`, `document`.`document_url` AS `document:document_url`, `document`.`document_alias` AS `document:document_alias`, `document`.`document_is_deletable` AS `document:document_is_deletable`, `document`.`document_meta_title` AS `document:document_meta_title`, `document`.`document_meta_keywords` AS `document:document_meta_keywords`, `document`.`document_meta_description` AS `document:document_meta_description`, `document_placement`.* FROM `document_placements` AS `document_placement` LEFT JOIN `documents` AS `document` ON (`document`.`document_id` = `document_placement`.`document_id`) WHERE `document_placement` = 'header' (1)
0.000050 s
0.000050 s
0.000050 s
0.000050 s
5.0391 kB
5.0391 kB
5.0391 kB
5.0391 kB
SELECT `document`.`document_id` AS `document:document_id`, `document`.`document_title` AS `document:document_title`, `document`.`document_content` AS `document:document_content`, `document`.`document_url` AS `document:document_url`, `document`.`document_alias` AS `document:document_alias`, `document`.`document_is_deletable` AS `document:document_is_deletable`, `document`.`document_meta_title` AS `document:document_meta_title`, `document`.`document_meta_keywords` AS `document:document_meta_keywords`, `document`.`document_meta_description` AS `document:document_meta_description`, `document_placement`.* FROM `document_placements` AS `document_placement` LEFT JOIN `documents` AS `document` ON (`document`.`document_id` = `document_placement`.`document_id`) WHERE `document_placement` = 'footer' (1)
0.000041 s
0.000041 s
0.000041 s
0.000041 s
29.8516 kB
29.8516 kB
29.8516 kB
29.8516 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `statistics` (1)
0.000163 s
0.000163 s
0.000163 s
0.000163 s
4.2578 kB
4.2578 kB
4.2578 kB
4.2578 kB
SELECT COUNT(*) AS `records_found` FROM `statistics` AS `statistics` WHERE `date` = '2017-08-21' (1)
0.000109 s
0.000109 s
0.000109 s
0.000109 s
2.1797 kB
2.1797 kB
2.1797 kB
2.1797 kB
SELECT `statistics`.* FROM `statistics` AS `statistics` WHERE `date` = '2017-08-21' LIMIT 1 (1)
0.000403 s
0.000403 s
0.000403 s
0.000403 s
2.6563 kB
2.6563 kB
2.6563 kB
2.6563 kB
UPDATE `statistics` SET `visits` = visits + 1 WHERE `id` = '591' (1)
0.000119 s
0.000119 s
0.000119 s
0.000119 s
0.5625 kB
0.5625 kB
0.5625 kB
0.5625 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `announcement_categories` (1)
0.000192 s
0.000192 s
0.000192 s
0.000192 s
5.2188 kB
5.2188 kB
5.2188 kB
5.2188 kB
SELECT ( SELECT COUNT(*) FROM announcements_to_categories JOIN announcements ON announcements_to_categories.announcement_id = announcements.annoucement_id WHERE announcements_to_categories.category_id = announcement_category.category_id AND announcements.annoucement_is_approved = 1 AND announcements.annoucement_availability > NOW() ) AS `announcements_category_count`, ( SELECT COUNT(*) FROM announcement_categories AS cat WHERE cat.category_parent_id = announcement_category.category_id ) AS `has_children`, `announcement_category`.* FROM `announcement_categories` AS `announcement_category` WHERE `category_parent_id` = 1 ORDER BY `category_left` ASC (2)
0.000768 s
0.000777 s
0.000772 s
0.001545 s
8.9219 kB
8.9219 kB
8.9219 kB
17.8438 kB
SELECT `announcement_category`.* FROM `announcement_categories` AS `announcement_category` WHERE `announcement_category`.`category_id` = '311' ORDER BY `announcement_category`.`category_scope` ASC, `announcement_category`.`category_left` ASC LIMIT 1 (1)
0.000085 s
0.000085 s
0.000085 s
0.000085 s
6.4531 kB
6.4531 kB
6.4531 kB
6.4531 kB
SELECT `announcement_category`.* FROM `announcement_categories` AS `announcement_category` WHERE `announcement_category`.`category_left` <= 271 AND `announcement_category`.`category_right` >= 272 AND `announcement_category`.`category_scope` = 2 AND `announcement_category`.`category_left` != 1 ORDER BY `announcement_category`.`category_left` ASC (2)
0.000048 s
0.000222 s
0.000135 s
0.000270 s
6.5859 kB
7.5625 kB
7.0742 kB
14.1484 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `announcements` (1)
0.000318 s
0.000318 s
0.000318 s
0.000318 s
9.1016 kB
9.1016 kB
9.1016 kB
9.1016 kB
SELECT IF(annoucement_distinction IN(2,3) AND annoucement_promotion_availability > '2017-08-21 23:24:06', 1, 0) AS `is_promoted`, ( IF( announcement.annoucement_distinction = 2 OR announcement.annoucement_distinction = 3 ,( SELECT SUM(p.points) FROM announcement_points AS p WHERE p.announcement_id = announcement.annoucement_id AND p.points_availability > NOW() ) , NULL ) ) AS `points_count`, `announcement`.* FROM `announcements` AS `announcement` JOIN `announcements_to_categories` ON (`announcement`.`annoucement_id` = `announcements_to_categories`.`announcement_id`) WHERE `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 AND `announcements_to_categories`.`category_id` = '311' AND `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 GROUP BY `announcement`.`annoucement_id` ORDER BY `is_promoted` DESC, `points_count` DESC, `announcement_date_renew` DESC (1)
0.000328 s
0.000328 s
0.000328 s
0.000328 s
19.0703 kB
19.0703 kB
19.0703 kB
19.0703 kB
SELECT GROUP_CONCAT(`image`.image_id ORDER BY image.`image_id` ASC ) AS `image_ids`, GROUP_CONCAT(`image`.image ORDER BY image.`image_id` ASC ) AS `images`, `announcement_categories`.`category_id` AS `last_category_id`, `announcement_categories`.`category_name` AS `last_category_name`, IF(annoucement_distinction IN(2,3) AND annoucement_promotion_availability > '2017-08-21 23:24:06', 1, 0) AS `is_promoted`, ( IF( announcement.annoucement_distinction = 2 OR announcement.annoucement_distinction = 3 ,( SELECT SUM(p.points) FROM announcement_points AS p WHERE p.announcement_id = announcement.annoucement_id AND p.points_availability > NOW() ) , NULL ) ) AS `points_count`, `announcement`.* FROM `announcements` AS `announcement` JOIN `announcements_to_categories` ON (`announcement`.`annoucement_id` = `announcements_to_categories`.`announcement_id`) LEFT JOIN `images` AS `image` ON (`image`.`object_type` = 'announcement' AND `image`.`object_id` = `announcement`.`annoucement_id`) LEFT JOIN `announcement_categories` ON (`announcement_categories`.`category_id` = `announcement`.`category_id`) WHERE `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 AND `announcements_to_categories`.`category_id` = '311' GROUP BY `announcement`.`annoucement_id`, `announcement`.`annoucement_id` ORDER BY `is_promoted` DESC, `points_count` DESC, `announcement_date_renew` DESC LIMIT 20 OFFSET 0 (1)
0.000465 s
0.000465 s
0.000465 s
0.000465 s
20.0391 kB
20.0391 kB
20.0391 kB
20.0391 kB
SELECT IF(annoucement_distinction IN(2,3) AND annoucement_promotion_availability > '2017-08-21 23:24:06', 1, 0) AS `is_promoted`, ( IF( announcement.annoucement_distinction = 2 OR announcement.annoucement_distinction = 3 ,( SELECT SUM(p.points) FROM announcement_points AS p WHERE p.announcement_id = announcement.annoucement_id AND p.points_availability > NOW() ) , NULL ) ) AS `points_count`, `announcement`.* FROM `announcements` AS `announcement` JOIN `announcements_to_categories` ON (`announcement`.`annoucement_id` = `announcements_to_categories`.`announcement_id`) WHERE `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 AND `annoucement_person_type` = 'company' AND `announcements_to_categories`.`category_id` = '311' AND `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 GROUP BY `announcement`.`annoucement_id` ORDER BY `is_promoted` DESC, `points_count` DESC, `announcement_date_renew` DESC (1)
0.000326 s
0.000326 s
0.000326 s
0.000326 s
19.1250 kB
19.1250 kB
19.1250 kB
19.1250 kB
SELECT IF(annoucement_distinction IN(2,3) AND annoucement_promotion_availability > '2017-08-21 23:24:06', 1, 0) AS `is_promoted`, ( IF( announcement.annoucement_distinction = 2 OR announcement.annoucement_distinction = 3 ,( SELECT SUM(p.points) FROM announcement_points AS p WHERE p.announcement_id = announcement.annoucement_id AND p.points_availability > NOW() ) , NULL ) ) AS `points_count`, `announcement`.* FROM `announcements` AS `announcement` JOIN `announcements_to_categories` ON (`announcement`.`annoucement_id` = `announcements_to_categories`.`announcement_id`) WHERE `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 AND `annoucement_person_type` = 'person' AND `announcements_to_categories`.`category_id` = '311' AND `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 GROUP BY `announcement`.`annoucement_id` ORDER BY `is_promoted` DESC, `points_count` DESC, `announcement_date_renew` DESC (1)
0.000305 s
0.000305 s
0.000305 s
0.000305 s
19.0625 kB
19.0625 kB
19.0625 kB
19.0625 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `annoucement_type` (1)
0.000131 s
0.000131 s
0.000131 s
0.000131 s
4.1641 kB
4.1641 kB
4.1641 kB
4.1641 kB
SELECT `announcement_type`.* FROM `annoucement_type` AS `announcement_type` (1)
0.000023 s
0.000023 s
0.000023 s
0.000023 s
2.4453 kB
2.4453 kB
2.4453 kB
2.4453 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `ads` (1)
0.000189 s
0.000189 s
0.000189 s
0.000189 s
5.1953 kB
5.1953 kB
5.1953 kB
5.1953 kB
SELECT `ad`.* FROM `ads` AS `ad` WHERE `ad_type` = 4 AND (`ad_availability` > NOW() AND `ad_clicks_count` < ad_clicks) AND `ad_is_paid` = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1 (1)
0.000160 s
0.000160 s
0.000160 s
0.000160 s
5.2891 kB
5.2891 kB
5.2891 kB
5.2891 kB
SELECT `ad`.* FROM `ads` AS `ad` WHERE `ad_type` = '1' AND (`ad_availability` > NOW() AND `ad_clicks_count` < ad_clicks) AND `ad_is_paid` = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1 (1)
0.000200 s
0.000200 s
0.000200 s
0.000200 s
5.3125 kB
5.3125 kB
5.3125 kB
5.3125 kB
SELECT `ad`.* FROM `ads` AS `ad` WHERE `ad_type` = '7' AND (`ad_availability` > NOW() AND `ad_clicks_count` < ad_clicks) AND `ad_is_paid` = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1 (1)
0.000185 s
0.000185 s
0.000185 s
0.000185 s
5.3125 kB
5.3125 kB
5.3125 kB
5.3125 kB
SELECT `ad`.* FROM `ads` AS `ad` WHERE `ad_type` = '5' AND (`ad_availability` > NOW() AND `ad_clicks_count` < ad_clicks) AND `ad_is_paid` = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1 (1)
0.000167 s
0.000167 s
0.000167 s
0.000167 s
5.3125 kB
5.3125 kB
5.3125 kB
5.3125 kB
SELECT `announcement_category`.* FROM `announcement_categories` AS `announcement_category` WHERE `category_age_confirm` = '1' ORDER BY `announcement_category`.`category_scope` ASC, `announcement_category`.`category_left` ASC (3)
0.000027 s
0.000051 s
0.000038 s
0.000115 s
6.4297 kB
6.4297 kB
6.4297 kB
19.2891 kB
SELECT `announcement_category`.* FROM `announcement_categories` AS `announcement_category` WHERE (`category_left` >= '556' AND `category_right` <= '557') ORDER BY `announcement_category`.`category_scope` ASC, `announcement_category`.`category_left` ASC (3)
0.000023 s
0.000025 s
0.000024 s
0.000073 s
6.4297 kB
6.4531 kB
6.4453 kB
19.3359 kB
SELECT GROUP_CONCAT(`image`.image_id ORDER BY image.`image_id` ASC ) AS `image_ids`, GROUP_CONCAT(`image`.image ORDER BY image.`image_id` ASC ) AS `images`, `announcement_categories`.`category_id` AS `last_category_id`, `announcement_categories`.`category_name` AS `last_category_name`, `announcement`.* FROM `announcements` AS `announcement` LEFT JOIN `images` AS `image` ON (`image`.`object_type` = 'announcement' AND `image`.`object_id` = `announcement`.`annoucement_id`) LEFT JOIN `announcement_categories` ON (`announcement_categories`.`category_id` = `announcement`.`category_id`) WHERE `announcement`.`category_id` NOT IN ('496') AND `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 AND `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 AND `image_id` IS NOT NULL GROUP BY `announcement`.`annoucement_id` ORDER BY RAND() LIMIT 3 (1)
0.000552 s
0.000552 s
0.000552 s
0.000552 s
20.1641 kB
20.1641 kB
20.1641 kB
20.1641 kB
SELECT `ad`.* FROM `ads` AS `ad` WHERE `ad_type` = '6' AND (`ad_availability` > NOW() AND `ad_clicks_count` < ad_clicks) AND `ad_is_paid` = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1 (1)
0.000190 s
0.000190 s
0.000190 s
0.000190 s
5.2891 kB
5.2891 kB
5.2891 kB
5.2891 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `catalog_categories` (1)
0.000192 s
0.000192 s
0.000192 s
0.000192 s
4.8594 kB
4.8594 kB
4.8594 kB
4.8594 kB
SELECT `catalog_category`.* FROM `catalog_categories` AS `catalog_category` WHERE `category_level` = 2 ORDER BY `category_left` ASC (1)
0.000024 s
0.000024 s
0.000024 s
0.000024 s
5.0938 kB
5.0938 kB
5.0938 kB
5.0938 kB
SELECT GROUP_CONCAT(`image`.image_id ORDER BY image.`image_id` ASC ) AS `image_ids`, GROUP_CONCAT(`image`.image ORDER BY image.`image_id` ASC ) AS `images`, `announcement_categories`.`category_id` AS `last_category_id`, `announcement_categories`.`category_name` AS `last_category_name`, `announcement`.* FROM `announcements` AS `announcement` LEFT JOIN `images` AS `image` ON (`image`.`object_type` = 'announcement' AND `image`.`object_id` = `announcement`.`annoucement_id`) LEFT JOIN `announcement_categories` ON (`announcement_categories`.`category_id` = `announcement`.`category_id`) WHERE `announcement`.`category_id` NOT IN ('496') AND `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 AND `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 GROUP BY `announcement`.`annoucement_id` ORDER BY `annoucement_visits` DESC LIMIT 2 (1)
0.000737 s
0.000737 s
0.000737 s
0.000737 s
20.7031 kB
20.7031 kB
20.7031 kB
20.7031 kB
SELECT GROUP_CONCAT(`image`.image_id ORDER BY image.`image_id` ASC ) AS `image_ids`, GROUP_CONCAT(`image`.image ORDER BY image.`image_id` ASC ) AS `images`, `announcement_categories`.`category_id` AS `last_category_id`, `announcement_categories`.`category_name` AS `last_category_name`, `announcement`.* FROM `announcements` AS `announcement` LEFT JOIN `images` AS `image` ON (`image`.`object_type` = 'announcement' AND `image`.`object_id` = `announcement`.`annoucement_id`) LEFT JOIN `announcement_categories` ON (`announcement_categories`.`category_id` = `announcement`.`category_id`) WHERE `announcement`.`category_id` NOT IN ('496') AND `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 AND `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 AND `image_id` IS NOT NULL GROUP BY `announcement`.`annoucement_id` ORDER BY RAND() LIMIT 2 (1)
0.000480 s
0.000480 s
0.000480 s
0.000480 s
20.1797 kB
20.1797 kB
20.1797 kB
20.1797 kB
SELECT `ad`.* FROM `ads` AS `ad` WHERE `ad_type` = 11 AND (`ad_availability` > NOW() AND `ad_clicks_count` < ad_clicks) AND `ad_is_paid` = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 7 (1)
0.000184 s
0.000184 s
0.000184 s
0.000184 s
5.2891 kB
5.2891 kB
5.2891 kB
5.2891 kB
SELECT `ad`.* FROM `ads` AS `ad` WHERE (`ad_type` = 3) AND (`ad_availability` > NOW() AND `ad_clicks_count` < ad_clicks) AND `ad_is_paid` = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1 (1)
0.000147 s
0.000147 s
0.000147 s
0.000147 s
5.2891 kB
5.2891 kB
5.2891 kB
5.2891 kB
SELECT `document`.`document_id` AS `document:document_id`, `document`.`document_title` AS `document:document_title`, `document`.`document_content` AS `document:document_content`, `document`.`document_url` AS `document:document_url`, `document`.`document_alias` AS `document:document_alias`, `document`.`document_is_deletable` AS `document:document_is_deletable`, `document`.`document_meta_title` AS `document:document_meta_title`, `document`.`document_meta_keywords` AS `document:document_meta_keywords`, `document`.`document_meta_description` AS `document:document_meta_description`, `document_placement`.* FROM `document_placements` AS `document_placement` LEFT JOIN `documents` AS `document` ON (`document`.`document_id` = `document_placement`.`document_id`) (1)
0.000064 s
0.000064 s
0.000064 s
0.000064 s
5.9531 kB
5.9531 kB
5.9531 kB
5.9531 kB
Kohana 0.006503 s
206.0781 kB
Benchmark Min Max Average Total
find_file (201)
0.000002 s
0.000069 s
0.000032 s
0.006503 s
0.4922 kB
6.3906 kB
1.0253 kB
206.0781 kB
Requests 0.077374 s
4,978.5000 kB
Benchmark Min Max Average Total
"oferty/311/czesci-do-odkurzaczy" (1)
0.061861 s
0.061861 s
0.061861 s
0.061861 s
4,417.4531 kB
4,417.4531 kB
4,417.4531 kB
4,417.4531 kB
"component/statistics/on_frontend_main_before" « "oferty/311/czesci-do-odkurzaczy" (1)
0.002187 s
0.002187 s
0.002187 s
0.002187 s
230.4609 kB
230.4609 kB
230.4609 kB
230.4609 kB
"component/ads/on_ads_show_ad" « "oferty/311/czesci-do-odkurzaczy" (2)
0.000419 s
0.000473 s
0.000446 s
0.000892 s
7.3047 kB
8.4297 kB
7.8672 kB
15.7344 kB
"component/announcements/on_frontend_main_index_top" « "oferty/311/czesci-do-odkurzaczy" (1)
0.000067 s
0.000067 s
0.000067 s
0.000067 s
4.2031 kB
4.2031 kB
4.2031 kB
4.2031 kB
"component/map/on_frontend_main_index_top" « "oferty/311/czesci-do-odkurzaczy" (1)
0.000069 s
0.000069 s
0.000069 s
0.000069 s
4.1250 kB
4.1250 kB
4.1250 kB
4.1250 kB
"component/catalog/on_frontend_main_index_top" « "oferty/311/czesci-do-odkurzaczy" (1)
0.000054 s
0.000054 s
0.000054 s
0.000054 s
4.2422 kB
4.2422 kB
4.2422 kB
4.2422 kB
"component/ads/on_frontend_main_index_top" « "oferty/311/czesci-do-odkurzaczy" (1)
0.000052 s
0.000052 s
0.000052 s
0.000052 s
3.7031 kB
3.7031 kB
3.7031 kB
3.7031 kB
"component/catalog/on_frontend_sidebar_left" « "oferty/311/czesci-do-odkurzaczy" (2)
0.000070 s
0.001022 s
0.000546 s
0.001092 s
3.8125 kB
153.9531 kB
78.8828 kB
157.7656 kB
"component/announcements/on_frontend_sidebar_left" « "oferty/311/czesci-do-odkurzaczy" (2)
0.004247 s
0.004767 s
0.004507 s
0.009014 s
43.3203 kB
64.8750 kB
54.0977 kB
108.1953 kB
"component/ads/on_ads_show_ad" « "component/announcements/on_frontend_sidebar_left" (2)
0.000415 s
0.000430 s
0.000422 s
0.000845 s
7.3438 kB
7.4688 kB
7.4063 kB
14.8125 kB
"component/map/on_frontend_sidebar_left" « "oferty/311/czesci-do-odkurzaczy" (1)
0.000060 s
0.000060 s
0.000060 s
0.000060 s
3.6953 kB
3.6953 kB
3.6953 kB
3.6953 kB
"component/ads/on_frontend_sidebar_left" « "oferty/311/czesci-do-odkurzaczy" (1)
0.000063 s
0.000063 s
0.000063 s
0.000063 s
3.6797 kB
3.6797 kB
3.6797 kB
3.6797 kB
"component/newsletter/on_frontend_sidebar_left" « "oferty/311/czesci-do-odkurzaczy" (1)
0.000199 s
0.000199 s
0.000199 s
0.000199 s
7.3750 kB
7.3750 kB
7.3750 kB
7.3750 kB
"component/ads/on_frontend_footer" « "oferty/311/czesci-do-odkurzaczy" (1)
0.000773 s
0.000773 s
0.000773 s
0.000773 s
18.7891 kB
18.7891 kB
18.7891 kB
18.7891 kB
"component/overlay/on_frontend_footer" « "oferty/311/czesci-do-odkurzaczy" (1)
0.000075 s
0.000075 s
0.000075 s
0.000075 s
4.0234 kB
4.0234 kB
4.0234 kB
4.0234 kB
"component/documents/on_frontend_documents_footer" « "oferty/311/czesci-do-odkurzaczy" (1)
0.000931 s
0.000931 s
0.000931 s
0.000931 s
21.3281 kB
21.3281 kB
21.3281 kB
21.3281 kB
Validation 0.000018 s
2.1875 kB
Benchmark Min Max Average Total
check (1)
0.000018 s
0.000018 s
0.000018 s
0.000018 s
2.1875 kB
2.1875 kB
2.1875 kB
2.1875 kB
Application Execution (497) 0.050756 s 1.165346 s 0.123734 s 0.079266 s
4,864.7344 kB 11,417.0078 kB 7,723.6930 kB 7,070.4063 kB