Dodaj ofertę

Oferty z kategorii: Części do piekarników

Widok:
Filtrowanie:
Lokalizacja:
Brak ofert.
Popularne
Database (default) 0.009732 s
440.2891 kB
Benchmark Min Max Average Total
SELECT `config_group_name`, `config_key`, `config_value` FROM `config` ORDER BY `config_group_name` ASC, `config_key` ASC (8)
0.000066 s
0.000123 s
0.000093 s
0.000742 s
11.1328 kB
12.0547 kB
11.2568 kB
90.0547 kB
SELECT `session_id` FROM `sessions` WHERE `session_id` = '599b4fef1f7f83-84624949' LIMIT 1 (1)
0.000108 s
0.000108 s
0.000108 s
0.000108 s
2.1641 kB
2.1641 kB
2.1641 kB
2.1641 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `document_placements` (1)
0.000153 s
0.000153 s
0.000153 s
0.000153 s
4.2344 kB
4.2344 kB
4.2344 kB
4.2344 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `documents` (1)
0.000176 s
0.000176 s
0.000176 s
0.000176 s
4.7266 kB
4.7266 kB
4.7266 kB
4.7266 kB
SELECT `document`.`document_id` AS `document:document_id`, `document`.`document_title` AS `document:document_title`, `document`.`document_content` AS `document:document_content`, `document`.`document_url` AS `document:document_url`, `document`.`document_alias` AS `document:document_alias`, `document`.`document_is_deletable` AS `document:document_is_deletable`, `document`.`document_meta_title` AS `document:document_meta_title`, `document`.`document_meta_keywords` AS `document:document_meta_keywords`, `document`.`document_meta_description` AS `document:document_meta_description`, `document_placement`.* FROM `document_placements` AS `document_placement` LEFT JOIN `documents` AS `document` ON (`document`.`document_id` = `document_placement`.`document_id`) WHERE `document_placement` = 'header' (1)
0.000052 s
0.000052 s
0.000052 s
0.000052 s
5.0391 kB
5.0391 kB
5.0391 kB
5.0391 kB
SELECT `document`.`document_id` AS `document:document_id`, `document`.`document_title` AS `document:document_title`, `document`.`document_content` AS `document:document_content`, `document`.`document_url` AS `document:document_url`, `document`.`document_alias` AS `document:document_alias`, `document`.`document_is_deletable` AS `document:document_is_deletable`, `document`.`document_meta_title` AS `document:document_meta_title`, `document`.`document_meta_keywords` AS `document:document_meta_keywords`, `document`.`document_meta_description` AS `document:document_meta_description`, `document_placement`.* FROM `document_placements` AS `document_placement` LEFT JOIN `documents` AS `document` ON (`document`.`document_id` = `document_placement`.`document_id`) WHERE `document_placement` = 'footer' (1)
0.000040 s
0.000040 s
0.000040 s
0.000040 s
29.8516 kB
29.8516 kB
29.8516 kB
29.8516 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `statistics` (1)
0.000164 s
0.000164 s
0.000164 s
0.000164 s
4.2578 kB
4.2578 kB
4.2578 kB
4.2578 kB
SELECT COUNT(*) AS `records_found` FROM `statistics` AS `statistics` WHERE `date` = '2017-08-21' (1)
0.000115 s
0.000115 s
0.000115 s
0.000115 s
2.1797 kB
2.1797 kB
2.1797 kB
2.1797 kB
SELECT `statistics`.* FROM `statistics` AS `statistics` WHERE `date` = '2017-08-21' LIMIT 1 (1)
0.000217 s
0.000217 s
0.000217 s
0.000217 s
2.6563 kB
2.6563 kB
2.6563 kB
2.6563 kB
UPDATE `statistics` SET `visits` = visits + 1 WHERE `id` = '591' (1)
0.000125 s
0.000125 s
0.000125 s
0.000125 s
0.5625 kB
0.5625 kB
0.5625 kB
0.5625 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `announcement_categories` (1)
0.000196 s
0.000196 s
0.000196 s
0.000196 s
5.2188 kB
5.2188 kB
5.2188 kB
5.2188 kB
SELECT ( SELECT COUNT(*) FROM announcements_to_categories JOIN announcements ON announcements_to_categories.announcement_id = announcements.annoucement_id WHERE announcements_to_categories.category_id = announcement_category.category_id AND announcements.annoucement_is_approved = 1 AND announcements.annoucement_availability > NOW() ) AS `announcements_category_count`, ( SELECT COUNT(*) FROM announcement_categories AS cat WHERE cat.category_parent_id = announcement_category.category_id ) AS `has_children`, `announcement_category`.* FROM `announcement_categories` AS `announcement_category` WHERE `category_parent_id` = 1 ORDER BY `category_left` ASC (2)
0.000774 s
0.000814 s
0.000794 s
0.001588 s
8.9219 kB
8.9219 kB
8.9219 kB
17.8438 kB
SELECT `announcement_category`.* FROM `announcement_categories` AS `announcement_category` WHERE `announcement_category`.`category_id` = '309' ORDER BY `announcement_category`.`category_scope` ASC, `announcement_category`.`category_left` ASC LIMIT 1 (1)
0.000085 s
0.000085 s
0.000085 s
0.000085 s
6.4531 kB
6.4531 kB
6.4531 kB
6.4531 kB
SELECT `announcement_category`.* FROM `announcement_categories` AS `announcement_category` WHERE `announcement_category`.`category_left` <= 267 AND `announcement_category`.`category_right` >= 268 AND `announcement_category`.`category_scope` = 2 AND `announcement_category`.`category_left` != 1 ORDER BY `announcement_category`.`category_left` ASC (2)
0.000049 s
0.000213 s
0.000131 s
0.000262 s
6.5859 kB
7.5625 kB
7.0742 kB
14.1484 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `announcements` (1)
0.000303 s
0.000303 s
0.000303 s
0.000303 s
9.1016 kB
9.1016 kB
9.1016 kB
9.1016 kB
SELECT IF(annoucement_distinction IN(2,3) AND annoucement_promotion_availability > '2017-08-21 23:26:07', 1, 0) AS `is_promoted`, ( IF( announcement.annoucement_distinction = 2 OR announcement.annoucement_distinction = 3 ,( SELECT SUM(p.points) FROM announcement_points AS p WHERE p.announcement_id = announcement.annoucement_id AND p.points_availability > NOW() ) , NULL ) ) AS `points_count`, `announcement`.* FROM `announcements` AS `announcement` JOIN `announcements_to_categories` ON (`announcement`.`annoucement_id` = `announcements_to_categories`.`announcement_id`) WHERE `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 AND `announcements_to_categories`.`category_id` = '309' AND `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 GROUP BY `announcement`.`annoucement_id` ORDER BY `is_promoted` DESC, `points_count` DESC, `announcement_date_renew` DESC (1)
0.000366 s
0.000366 s
0.000366 s
0.000366 s
19.0703 kB
19.0703 kB
19.0703 kB
19.0703 kB
SELECT GROUP_CONCAT(`image`.image_id ORDER BY image.`image_id` ASC ) AS `image_ids`, GROUP_CONCAT(`image`.image ORDER BY image.`image_id` ASC ) AS `images`, `announcement_categories`.`category_id` AS `last_category_id`, `announcement_categories`.`category_name` AS `last_category_name`, IF(annoucement_distinction IN(2,3) AND annoucement_promotion_availability > '2017-08-21 23:26:07', 1, 0) AS `is_promoted`, ( IF( announcement.annoucement_distinction = 2 OR announcement.annoucement_distinction = 3 ,( SELECT SUM(p.points) FROM announcement_points AS p WHERE p.announcement_id = announcement.annoucement_id AND p.points_availability > NOW() ) , NULL ) ) AS `points_count`, `announcement`.* FROM `announcements` AS `announcement` JOIN `announcements_to_categories` ON (`announcement`.`annoucement_id` = `announcements_to_categories`.`announcement_id`) LEFT JOIN `images` AS `image` ON (`image`.`object_type` = 'announcement' AND `image`.`object_id` = `announcement`.`annoucement_id`) LEFT JOIN `announcement_categories` ON (`announcement_categories`.`category_id` = `announcement`.`category_id`) WHERE `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 AND `announcements_to_categories`.`category_id` = '309' GROUP BY `announcement`.`annoucement_id`, `announcement`.`annoucement_id` ORDER BY `is_promoted` DESC, `points_count` DESC, `announcement_date_renew` DESC LIMIT 20 OFFSET 0 (1)
0.000458 s
0.000458 s
0.000458 s
0.000458 s
20.0313 kB
20.0313 kB
20.0313 kB
20.0313 kB
SELECT IF(annoucement_distinction IN(2,3) AND annoucement_promotion_availability > '2017-08-21 23:26:07', 1, 0) AS `is_promoted`, ( IF( announcement.annoucement_distinction = 2 OR announcement.annoucement_distinction = 3 ,( SELECT SUM(p.points) FROM announcement_points AS p WHERE p.announcement_id = announcement.annoucement_id AND p.points_availability > NOW() ) , NULL ) ) AS `points_count`, `announcement`.* FROM `announcements` AS `announcement` JOIN `announcements_to_categories` ON (`announcement`.`annoucement_id` = `announcements_to_categories`.`announcement_id`) WHERE `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 AND `annoucement_person_type` = 'company' AND `announcements_to_categories`.`category_id` = '309' AND `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 GROUP BY `announcement`.`annoucement_id` ORDER BY `is_promoted` DESC, `points_count` DESC, `announcement_date_renew` DESC (1)
0.000327 s
0.000327 s
0.000327 s
0.000327 s
19.1328 kB
19.1328 kB
19.1328 kB
19.1328 kB
SELECT IF(annoucement_distinction IN(2,3) AND annoucement_promotion_availability > '2017-08-21 23:26:07', 1, 0) AS `is_promoted`, ( IF( announcement.annoucement_distinction = 2 OR announcement.annoucement_distinction = 3 ,( SELECT SUM(p.points) FROM announcement_points AS p WHERE p.announcement_id = announcement.annoucement_id AND p.points_availability > NOW() ) , NULL ) ) AS `points_count`, `announcement`.* FROM `announcements` AS `announcement` JOIN `announcements_to_categories` ON (`announcement`.`annoucement_id` = `announcements_to_categories`.`announcement_id`) WHERE `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 AND `annoucement_person_type` = 'person' AND `announcements_to_categories`.`category_id` = '309' AND `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 GROUP BY `announcement`.`annoucement_id` ORDER BY `is_promoted` DESC, `points_count` DESC, `announcement_date_renew` DESC (1)
0.000294 s
0.000294 s
0.000294 s
0.000294 s
19.0625 kB
19.0625 kB
19.0625 kB
19.0625 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `annoucement_type` (1)
0.000131 s
0.000131 s
0.000131 s
0.000131 s
4.1641 kB
4.1641 kB
4.1641 kB
4.1641 kB
SELECT `announcement_type`.* FROM `annoucement_type` AS `announcement_type` (1)
0.000022 s
0.000022 s
0.000022 s
0.000022 s
2.4453 kB
2.4453 kB
2.4453 kB
2.4453 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `ads` (1)
0.000186 s
0.000186 s
0.000186 s
0.000186 s
5.2031 kB
5.2031 kB
5.2031 kB
5.2031 kB
SELECT `ad`.* FROM `ads` AS `ad` WHERE `ad_type` = 4 AND (`ad_availability` > NOW() AND `ad_clicks_count` < ad_clicks) AND `ad_is_paid` = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1 (1)
0.000154 s
0.000154 s
0.000154 s
0.000154 s
5.2891 kB
5.2891 kB
5.2891 kB
5.2891 kB
SELECT `ad`.* FROM `ads` AS `ad` WHERE `ad_type` = '1' AND (`ad_availability` > NOW() AND `ad_clicks_count` < ad_clicks) AND `ad_is_paid` = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1 (1)
0.000301 s
0.000301 s
0.000301 s
0.000301 s
5.3125 kB
5.3125 kB
5.3125 kB
5.3125 kB
SELECT `ad`.* FROM `ads` AS `ad` WHERE `ad_type` = '7' AND (`ad_availability` > NOW() AND `ad_clicks_count` < ad_clicks) AND `ad_is_paid` = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1 (1)
0.000206 s
0.000206 s
0.000206 s
0.000206 s
5.3125 kB
5.3125 kB
5.3125 kB
5.3125 kB
SELECT `ad`.* FROM `ads` AS `ad` WHERE `ad_type` = '5' AND (`ad_availability` > NOW() AND `ad_clicks_count` < ad_clicks) AND `ad_is_paid` = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1 (1)
0.000190 s
0.000190 s
0.000190 s
0.000190 s
5.3125 kB
5.3125 kB
5.3125 kB
5.3125 kB
SELECT `announcement_category`.* FROM `announcement_categories` AS `announcement_category` WHERE `category_age_confirm` = '1' ORDER BY `announcement_category`.`category_scope` ASC, `announcement_category`.`category_left` ASC (3)
0.000027 s
0.000050 s
0.000042 s
0.000126 s
6.4297 kB
6.4297 kB
6.4297 kB
19.2891 kB
SELECT `announcement_category`.* FROM `announcement_categories` AS `announcement_category` WHERE (`category_left` >= '556' AND `category_right` <= '557') ORDER BY `announcement_category`.`category_scope` ASC, `announcement_category`.`category_left` ASC (3)
0.000024 s
0.000026 s
0.000025 s
0.000075 s
6.4297 kB
6.4609 kB
6.4505 kB
19.3516 kB
SELECT GROUP_CONCAT(`image`.image_id ORDER BY image.`image_id` ASC ) AS `image_ids`, GROUP_CONCAT(`image`.image ORDER BY image.`image_id` ASC ) AS `images`, `announcement_categories`.`category_id` AS `last_category_id`, `announcement_categories`.`category_name` AS `last_category_name`, `announcement`.* FROM `announcements` AS `announcement` LEFT JOIN `images` AS `image` ON (`image`.`object_type` = 'announcement' AND `image`.`object_id` = `announcement`.`annoucement_id`) LEFT JOIN `announcement_categories` ON (`announcement_categories`.`category_id` = `announcement`.`category_id`) WHERE `announcement`.`category_id` NOT IN ('496') AND `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 AND `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 AND `image_id` IS NOT NULL GROUP BY `announcement`.`annoucement_id` ORDER BY RAND() LIMIT 3 (1)
0.000520 s
0.000520 s
0.000520 s
0.000520 s
20.1563 kB
20.1563 kB
20.1563 kB
20.1563 kB
SELECT `ad`.* FROM `ads` AS `ad` WHERE `ad_type` = '6' AND (`ad_availability` > NOW() AND `ad_clicks_count` < ad_clicks) AND `ad_is_paid` = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1 (1)
0.000221 s
0.000221 s
0.000221 s
0.000221 s
5.2891 kB
5.2891 kB
5.2891 kB
5.2891 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `catalog_categories` (1)
0.000191 s
0.000191 s
0.000191 s
0.000191 s
4.8594 kB
4.8594 kB
4.8594 kB
4.8594 kB
SELECT `catalog_category`.* FROM `catalog_categories` AS `catalog_category` WHERE `category_level` = 2 ORDER BY `category_left` ASC (1)
0.000026 s
0.000026 s
0.000026 s
0.000026 s
5.1172 kB
5.1172 kB
5.1172 kB
5.1172 kB
SELECT GROUP_CONCAT(`image`.image_id ORDER BY image.`image_id` ASC ) AS `image_ids`, GROUP_CONCAT(`image`.image ORDER BY image.`image_id` ASC ) AS `images`, `announcement_categories`.`category_id` AS `last_category_id`, `announcement_categories`.`category_name` AS `last_category_name`, `announcement`.* FROM `announcements` AS `announcement` LEFT JOIN `images` AS `image` ON (`image`.`object_type` = 'announcement' AND `image`.`object_id` = `announcement`.`annoucement_id`) LEFT JOIN `announcement_categories` ON (`announcement_categories`.`category_id` = `announcement`.`category_id`) WHERE `announcement`.`category_id` NOT IN ('496') AND `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 AND `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 GROUP BY `announcement`.`annoucement_id` ORDER BY `annoucement_visits` DESC LIMIT 2 (1)
0.000767 s
0.000767 s
0.000767 s
0.000767 s
20.7031 kB
20.7031 kB
20.7031 kB
20.7031 kB
SELECT GROUP_CONCAT(`image`.image_id ORDER BY image.`image_id` ASC ) AS `image_ids`, GROUP_CONCAT(`image`.image ORDER BY image.`image_id` ASC ) AS `images`, `announcement_categories`.`category_id` AS `last_category_id`, `announcement_categories`.`category_name` AS `last_category_name`, `announcement`.* FROM `announcements` AS `announcement` LEFT JOIN `images` AS `image` ON (`image`.`object_type` = 'announcement' AND `image`.`object_id` = `announcement`.`annoucement_id`) LEFT JOIN `announcement_categories` ON (`announcement_categories`.`category_id` = `announcement`.`category_id`) WHERE `announcement`.`category_id` NOT IN ('496') AND `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 AND `annoucement_availability` > NOW() AND `annoucement_is_approved` = 1 AND `image_id` IS NOT NULL GROUP BY `announcement`.`annoucement_id` ORDER BY RAND() LIMIT 2 (1)
0.000464 s
0.000464 s
0.000464 s
0.000464 s
20.1328 kB
20.1328 kB
20.1328 kB
20.1328 kB
SELECT `ad`.* FROM `ads` AS `ad` WHERE `ad_type` = 11 AND (`ad_availability` > NOW() AND `ad_clicks_count` < ad_clicks) AND `ad_is_paid` = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 7 (1)
0.000175 s
0.000175 s
0.000175 s
0.000175 s
5.3125 kB
5.3125 kB
5.3125 kB
5.3125 kB
SELECT `ad`.* FROM `ads` AS `ad` WHERE (`ad_type` = 3) AND (`ad_availability` > NOW() AND `ad_clicks_count` < ad_clicks) AND `ad_is_paid` = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1 (1)
0.000143 s
0.000143 s
0.000143 s
0.000143 s
5.3203 kB
5.3203 kB
5.3203 kB
5.3203 kB
SELECT `document`.`document_id` AS `document:document_id`, `document`.`document_title` AS `document:document_title`, `document`.`document_content` AS `document:document_content`, `document`.`document_url` AS `document:document_url`, `document`.`document_alias` AS `document:document_alias`, `document`.`document_is_deletable` AS `document:document_is_deletable`, `document`.`document_meta_title` AS `document:document_meta_title`, `document`.`document_meta_keywords` AS `document:document_meta_keywords`, `document`.`document_meta_description` AS `document:document_meta_description`, `document_placement`.* FROM `document_placements` AS `document_placement` LEFT JOIN `documents` AS `document` ON (`document`.`document_id` = `document_placement`.`document_id`) (1)
0.000064 s
0.000064 s
0.000064 s
0.000064 s
5.9297 kB
5.9297 kB
5.9297 kB
5.9297 kB
Kohana 0.006613 s
206.1016 kB
Benchmark Min Max Average Total
find_file (201)
0.000002 s
0.000075 s
0.000033 s
0.006613 s
0.4922 kB
6.3906 kB
1.0254 kB
206.1016 kB
Requests 0.078960 s
4,978.8359 kB
Benchmark Min Max Average Total
"oferty/309/czesci-do-piekarnikow" (1)
0.063021 s
0.063021 s
0.063021 s
0.063021 s
4,417.8828 kB
4,417.8828 kB
4,417.8828 kB
4,417.8828 kB
"component/statistics/on_frontend_main_before" « "oferty/309/czesci-do-piekarnikow" (1)
0.002101 s
0.002101 s
0.002101 s
0.002101 s
230.4609 kB
230.4609 kB
230.4609 kB
230.4609 kB
"component/ads/on_ads_show_ad" « "oferty/309/czesci-do-piekarnikow" (2)
0.000441 s
0.000626 s
0.000533 s
0.001067 s
7.3047 kB
8.4297 kB
7.8672 kB
15.7344 kB
"component/announcements/on_frontend_main_index_top" « "oferty/309/czesci-do-piekarnikow" (1)
0.000067 s
0.000067 s
0.000067 s
0.000067 s
4.2031 kB
4.2031 kB
4.2031 kB
4.2031 kB
"component/map/on_frontend_main_index_top" « "oferty/309/czesci-do-piekarnikow" (1)
0.000068 s
0.000068 s
0.000068 s
0.000068 s
4.1328 kB
4.1328 kB
4.1328 kB
4.1328 kB
"component/catalog/on_frontend_main_index_top" « "oferty/309/czesci-do-piekarnikow" (1)
0.000055 s
0.000055 s
0.000055 s
0.000055 s
4.2422 kB
4.2422 kB
4.2422 kB
4.2422 kB
"component/ads/on_frontend_main_index_top" « "oferty/309/czesci-do-piekarnikow" (1)
0.000053 s
0.000053 s
0.000053 s
0.000053 s
3.6953 kB
3.6953 kB
3.6953 kB
3.6953 kB
"component/catalog/on_frontend_sidebar_left" « "oferty/309/czesci-do-piekarnikow" (2)
0.000063 s
0.001038 s
0.000551 s
0.001101 s
3.8125 kB
153.8828 kB
78.8477 kB
157.6953 kB
"component/announcements/on_frontend_sidebar_left" « "oferty/309/czesci-do-piekarnikow" (2)
0.004356 s
0.004937 s
0.004646 s
0.009293 s
43.3125 kB
64.8438 kB
54.0781 kB
108.1563 kB
"component/ads/on_ads_show_ad" « "component/announcements/on_frontend_sidebar_left" (2)
0.000436 s
0.000483 s
0.000459 s
0.000919 s
7.3438 kB
7.4688 kB
7.4063 kB
14.8125 kB
"component/map/on_frontend_sidebar_left" « "oferty/309/czesci-do-piekarnikow" (1)
0.000060 s
0.000060 s
0.000060 s
0.000060 s
3.6953 kB
3.6953 kB
3.6953 kB
3.6953 kB
"component/ads/on_frontend_sidebar_left" « "oferty/309/czesci-do-piekarnikow" (1)
0.000063 s
0.000063 s
0.000063 s
0.000063 s
3.6797 kB
3.6797 kB
3.6797 kB
3.6797 kB
"component/newsletter/on_frontend_sidebar_left" « "oferty/309/czesci-do-piekarnikow" (1)
0.000205 s
0.000205 s
0.000205 s
0.000205 s
7.3750 kB
7.3750 kB
7.3750 kB
7.3750 kB
"component/ads/on_frontend_footer" « "oferty/309/czesci-do-piekarnikow" (1)
0.000780 s
0.000780 s
0.000780 s
0.000780 s
18.8047 kB
18.8047 kB
18.8047 kB
18.8047 kB
"component/overlay/on_frontend_footer" « "oferty/309/czesci-do-piekarnikow" (1)
0.000077 s
0.000077 s
0.000077 s
0.000077 s
4.0234 kB
4.0234 kB
4.0234 kB
4.0234 kB
"component/documents/on_frontend_documents_footer" « "oferty/309/czesci-do-piekarnikow" (1)
0.000911 s
0.000911 s
0.000911 s
0.000911 s
21.2969 kB
21.2969 kB
21.2969 kB
21.2969 kB
Validation 0.000019 s
2.1953 kB
Benchmark Min Max Average Total
check (1)
0.000019 s
0.000019 s
0.000019 s
0.000019 s
2.1953 kB
2.1953 kB
2.1953 kB
2.1953 kB
Application Execution (505) 0.050756 s 1.165346 s 0.123232 s 0.080521 s
4,864.7344 kB 11,417.0078 kB 7,714.8248 kB 7,070.8438 kB